В  Република България е обособен само един затвор за жени, който се намира в гр. Сливен. Към него е открит и поправителен дом за непълнолетни девойки.

В затвора се изпълнява наказанието „лишаване от свобода” и мярката за неотклонение „задържане под стража”, наложени на жените, а в поправителния дом - на непълнолетните девойки, съгласно разпоредбите на чл. 58, чл. 244 и чл. 246, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Към затвора са обособени и две общежития от открит тип – ЗО „Сливен” и ЗО „Рамануша”.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ

РЕЖИМНА И НАДЗОРНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ФИНАНСИ, ЛОГИСТИКА И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ