В  Република България е обособен само един затвор за жени, и един поправителен дом за непълнолетни девойки, които се намират в гр. Сливен.

В затвора се изпълнява наказанието „лишаване от свобода” и мярката за неотклонение „задържане под стража”, наложени на жените, а в поправителния дом - на непълнолетните девойки, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2 и чл. 246, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Към затвора са обособени и две общежития от открит тип – ЗООТ „Сливен” и ЗООТ „Рамануша”.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ

НАДЗОР И ОХРАНА
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ФИНАНСОВО И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ