АДРЕС

ГР. СЛИВЕН, ПК 8800
КВ. "ИНДУСТРИАЛЕН"

ТЕЛЕФОН/ФАКС

ЦЕНТРАЛА - 044 / 62 29 55,   62 29 56
ФАКС - 044 / 66 31 22

E-MAIL

zatvor.slv@gdin.bg

ВРЪЗКИ

Народно събрание
Държавен вестник
Министерски съвeт
Министерство на правосъдието
ГД "Изпълнение на наказанията"
ДП "Фонд затворно дело"
Министерство на вътрешните работи